(PL)- Ủy viên Ban Chấp hành VFF Nguyễn Hồng Thanh (CLB SL Nghệ An) tại Đại hội thường niên VFF đã lên tiếng ví VFF là công ty TNHH hai thành viên vì nhiều việc chỉ có ông Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn tính với nhau rồi quyết tất.

Rõ nhất là việc thuê hai HLV người Nhật là ông Miura (đội nam) và ông Takashi (đội nữ). Trong việc thuê thầy này, cả đầu vào lẫn đầu ra của ông Takashi đều là chuyện riêng của ông Dũng và ông Tuấn, đến độ lúc sa thải HLV này rồi mà có thành viên của Thường trực VFF chỉ biết khi ông Takashi sang chào.

Ở VFF nhiệm kỳ VII có điều lạ là dồn việc cho ông Tuấn quá nhiều, đến độ 17 ghế rồi mà còn được giao cả phần việc của ông phó khác. Chẳng hạn chuyện lương bổng HLV, chuyện của phó chủ tịch phụ trách tài chính thì cũng ông Tuấn ôm hay chuyện đối ngoại của ông phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại thì ông Tuấn cũng kiêm tất với lời phán ngược lại là “Chủ tịch đã giao tôi thì tôi chẳng cần phải báo cáo người có trách nhiệm”.

Chuyện Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ báo cáo những vấn đề tổ chức VFF đi sai đường, không đúng nguyên tắc với lãnh đạo cấp nhà nước là ngành thể thao bị người nhà ở thường trực nói là “cho nổ bom” nhưng xét cho cùng, nó có lạ gì với ban chấp hành đâu vì đã nói mãi và góp ý hoài nhưng “hai thành viên” vẫn cứ thậm thà thậm thụt với nhau.

Trách là “sao không đóng cửa bảo nhau” nghe có vẻ mềm mỏng nhưng góp ý trong Đại hội thường niên VFF thì có phải là “đóng cửa bảo nhau không”.

Không biết Tổng cục TDTT và Bộ VH-TT&DL có biết VFF đang hoạt động kiểu công ty TNHH hai thành viên không? Hỏi thế vì dư luận đang râm ran chuyện “cấp trên” đã “bật đèn xanh” hoặc cấp phép cho “công ty này” tự do hoạt động trái với quy định và điều lệ.

TẤN PHƯỚC