(PL)- Hai thành viên VFF từng giữ chức vị quyền giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam Nguyễn Văn Chương và nhân viên kỹ thuật văn phòng VFF Lại Đức Lợi vừa gửi đến các ban ngành liên quan tố cáo hai quan chức VFF nhận hối lộ và sai phạm trong công tác quản lý.

Vụ việc trên chưa được hai quan chức VFF lên tiếng nhưng chắc chắn sẽ rất phức tạp vì bên tố cáo sẵn sàng trưng ra cả bằng chứng và bằng ghi âm về những cuộc đối thoại liên quan đến nhận hối lộ

NH