Ngày 25-7, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để từ nay các vận động viên, huấn luyện viên đều hát Quốc ca khi chào cờ trong các hoạt động thi đấu thể thao chính thức trong nước, nước ngoài.

Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là một nghi thức quan trọng thể hiện lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, lòng tự hào và trách nhiệm của con người Việt Nam với Tổ quốc và nhân dân.

Ngày 29-3-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng từng có văn bản yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục phải hát Quốc ca trong lễ chào cờ Tổ quốc, thay bằng việc nghe nhạc hay nghe lời bài hát Quốc ca.

AX