Khai mạc Đại hội TDTT TP.HCM lần VIII - 2018 - ảnh 1
Đại hi TDTT TP.HCM chính thức khai mạc sau khi Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kiêm Trưởng ban chỉ đạo đại hội Nguyễn Thị Thu thắp sáng đài đuc. Ảnh: SGGP

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kiêm Trưởng ban chỉ đạo đại hội Nguyễn Thị Thu đã châm đuốc khai mạc đại hội sau khi nhận đuốc từ VĐV Thạch Kim Tuấn.