Trước mắt, Thủ tướng Malaysia - Najib Razak chỉ đạo chính quyền bang Kelantan can thiệp tài chính giúp đội bóng khó khăn nhất M-League một mặt tiếp tục “rót” kinh phí xuống để CLB này có đủ nguồn tiền tham dự mùa giải tới. Kế đến ông chỉ đạo chính quyền bang Kelantan cử chuyên gia tài chính xuống đội giám sát chặt nguồn tiền mà CLB này sử dụng. Bên cạnh đó CLB này phải gấp rút xây dựng các đề án phát triển bền vững như đào tạo trẻ, cử người đi học các khóa HLV, chuyên gia đào tạo trẻ. Song song với việc Thủ tướng lệnh cho chính quyền bang sẽ chi tiền và giám sát chặt chi tiêu của CLB thì CLB cũng có nghĩa vụ phải có kế hoạch báo cáo thường xuyên hằng tháng lên chính quyền bang và cả cho Thủ tướng.

Thủ tướng Malaysia cũng đặt ra lộ trình trong vòng ba năm thực hiện tiến trình chuyên nghiệp hóa và dần dần tách ra không sử dụng nguồn tiền ngân sách của bang nữa để CLB thực sự đạt được tiêu chuẩn của một CLB chuyên nghiệp thực thụ.

Thủ tướng Najib nhận định rằng bóng đá là một hoạt động bộ mặt của mỗi địa phương, là nơi người dân thư giãn, thể hiện tinh thần đoàn kết và tiến bộ, giúp ổn định về các vấn đề xã hội.