Nguyên do phương án thầy ngoại lúc này chưa khả thi, còn thầy nội nếu ông Hoàng Văn Phúc không chịu nắm quân nữa thì VFF cũng không biết “gả” đội tuyển cho ai. Bên cạnh đó, càng sát ngày đại hội khiến VFF càng không thể bận tâm cho chuyện tuyển hoặc tìm thầy nội trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng.

Cái chính vẫn là ông Phúc đang có loại bột gì trong tay để gột nên hồ?

Mong ông Phúc đủ kiên nhẫn để lèo lái con tàu đội tuyển.

CT