Cũng liên quan vấn đề thu chi và nguồn tài chính, vấn đề được đặt ra khá nhiều là VFF hiện đang khuyết vị trí phó chủ tịch tài chính do ông Cấn Văn Nghĩa để lại. Việc này theo VFF thì sẽ được bầu bổ sung vào tháng 8-2020 trong phiên họp ban chấp hành tới.

Cuộc họp trên lẽ ra được tổ chức vào tháng 12 nhưng vì hàng loạt thay đổi, đặc biệt là lịch đấu năm 2020 ảnh hưởng bởi COVID-19 nên nhiều giải đấu lớn và quan trọng dồn vào cuối năm. Vì thế, cuộc họp Ban chấp hành VFF vào tháng 12 sẽ được điều chỉnh sang tháng 8 cũng là quãng nghỉ giữa các giải đấu trong nước và quốc tế.

VFF cũng xác định vai trò của phó chủ tịch tài chính rất quan trọng nên cuộc họp Ban chấp hành VFF tới sẽ tiến hành tìm ra người thay thế cho chiếc ghế quan trọng trên.