Những hình ảnh thể thao ấn tượng nhất năm 2015 (phần 1)

Photo: PHẠM QUANG
(PLO) - Năm 2015 đã diễn ra rất nhiều sự kiện thể thao lớn, nhỏ khác nhau. Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh, sự kiện ấn tượng nhất trong năm 2015.
1 / 25
2 / 25
3 / 25
 
4 / 25
5 / 25
 
6 / 25
 
7 / 25
8 / 25
9 / 25
10 / 25
11 / 25
12 / 25
13 / 25
14 / 25
 
15 / 25
16 / 25
17 / 25
18 / 25
19 / 25
20 / 25
21 / 25
22 / 25
23 / 25
24 / 25
25 / 25

PHẠM QUANG