Hình ảnh gây xao động Olympic - ảnh 1
Các VĐV TDDC Nga ôm chầm ăn mừng HCV đồng đội nữ Olympic Tokyo.

Hình ảnh gây xao động Olympic - ảnh 2
Đây là nội dung TDDC nữ duy nhất đoàn Mỹ để mất vàng về tay Nga.

Hình ảnh gây xao động Olympic - ảnh 3
Đội nữ Mỹ ôm chầm chúc mừng đội nữ Nga.

Hình ảnh gây xao động Olympic - ảnh 4
Đội nữ Nga đoạt HCV đồng đội nữ.

Hình ảnh gây xao động Olympic - ảnh 5
Simon Biles bỏ dở chừng nội dung đồng đội nữ do bất ổn tâm lý lao vào ôm chầm các đồng nghiệp Nga sau khi Nga đoạt HCV.