Video CĐV Myanmar múa hát tưng bừng bên đường. Video: Công Tuấn.


CĐV Myanmar múa hát tưng bừng trước trận gặp Việt Nam - ảnh 1
Hai CĐV xinh đẹp của Myanmar.

CĐV Myanmar múa hát tưng bừng trước trận gặp Việt Nam - ảnh 2

CĐV Myanmar múa hát tưng bừng trước trận gặp Việt Nam - ảnh 3

CĐV Myanmar múa hát tưng bừng trước trận gặp Việt Nam - ảnh 4

CĐV Myanmar múa hát tưng bừng trước trận gặp Việt Nam - ảnh 5
Đầy đủ những dịch vụ bán hàng như cờ, băng rôn,... khu vực trước sân Thuwunna.

CĐV Myanmar múa hát tưng bừng trước trận gặp Việt Nam - ảnh 6

CĐV Myanmar múa hát tưng bừng trước trận gặp Việt Nam - ảnh 7

CĐV Myanmar múa hát tưng bừng trước trận gặp Việt Nam - ảnh 8

CĐV Myanmar múa hát tưng bừng trước trận gặp Việt Nam - ảnh 9

CĐV Myanmar múa hát tưng bừng trước trận gặp Việt Nam - ảnh 10
CĐV Myanmar đang đổ về sân Thuwunna.

CĐV Myanmar múa hát tưng bừng trước trận gặp Việt Nam - ảnh 11
Màn cổ vũ có... loa kẹo kéo rất quen thuộc.

CĐV Myanmar múa hát tưng bừng trước trận gặp Việt Nam - ảnh 12
Lực lượng chức năng ở Myanmar điều tiết giao thông.

CĐV Myanmar múa hát tưng bừng trước trận gặp Việt Nam - ảnh 13

CĐV Myanmar múa hát tưng bừng trước trận gặp Việt Nam - ảnh 14

CĐV Myanmar múa hát tưng bừng trước trận gặp Việt Nam - ảnh 15

CĐV Myanmar múa hát tưng bừng trước trận gặp Việt Nam - ảnh 16
Các CĐV Myanmar múa hát tưng bừng.

CĐV Myanmar múa hát tưng bừng trước trận gặp Việt Nam - ảnh 17
CĐV Myanmar bên lá cờ tổ quốc.