(PL)-  Sau khi nhận phản hồi từ nhiều giới, VFF cho biết sẽ có một buổi gặp mặt giữa các bên để phân xử hợp tình hợp lý hơn về chi phí chữa trị chấn thương của Anh Khoa do cầu thủ Quế Ngọc Hải gánh chịu.

 

Theo đó, phía SHB Đà Nẵng đã chuyển cho Quế Ngọc Hải lẫn cơ quan chủ quản SL Nghệ An các chứng từ chi phí điều trị ban đầu cho Anh Khoa ở một bệnh viện Singapore là 830 triệu đồng. Đại diện SHB Đà Nẵng nêu ra quan điểm cứ theo phán quyết của VFF mà thi hành, nghĩa là Quế Ngọc Hải phải chịu hoàn toàn chi phí chữa trị chấn thương cho Anh Khoa, dự kiến không dừng lại ở con số 830. Trong khi đó, bản án của VFF không đề cập đến trách nhiệm SL Nghệ An và nếu có hỗ trợ cho cầu thủ của mình, CLB phải trải qua nhiều cuộc họp để thống nhất.

Vì thế, trong tuần này VFF sẽ làm “cầu nối” để các bên tìm ra tiếng nói chung khi tất cả đều nhìn thấy những bất hợp lý trong quy định kỷ luật của VFF và chắc chắn mùa tới sẽ sửa đổi luật để không còn phát sinh rắc rối tương tự.

GH