ĐH TÔN ĐỨC THẮNG:

Thêm 2 chuyên ngành đào tạo bậc thạc sĩ

Trường sẽ bắt đầu tuyển sinh chính thức 2 chuyên ngành này vào tháng 8-2011. Đối tượng tuyển sinh được chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 dành cho các đối tượng tốt nghiệp ĐH đúng ngành kế toán và ngành xây dựng dân dụng - công nghiệp, được đăng ký dự thi.

Nhóm 2 dành cho các đối tượng tốt nghiệp ĐH thuộc các ngành gần với chuyên ngành kế toán (tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh) và các ngành gần với chuyên ngành xây dựng dân dụng - công nghiệp (xây dựng cầu đường, xây dựng thủy lợi, công trình thủy, xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin trong xây dựng, quy hoạch đô thị, kinh tế xây dựng). Số đối tượng thuộc nhóm 2 phải học bổ sung kiến thức một số môn học để đủ điều kiện dự thi bậc thạc sĩ các chuyên ngành tương ứng.

Theo H.Tài (NLĐ)