Thêm nhiều trường ĐH ở TP.HCM chốt lịch học trực tiếp

Ngày 17-1, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM chính thức có thông báo về việc giảng dạy, học tập và thi kết thúc học phần từ ngày 8-2-2022.

Theo đó, từ ngày 8-2 đến 14-2, sinh viên, học viên các hệ đào tạo của trường sẽ học tập kết hợp trực tiếp và trực tuyến tùy theo lựa chọn của sinh viên, giảng viên vẫn lên giảng đường.

Từ ngày 15-2, sinh viên, học viên tất cả hệ đào tạo đủ điều kiện y tế sẽ học tập trung tại trường.

Riêng người học là F0, cách ly y tế theo quy định cần thông báo với giảng viên và tùy tình hình sức khỏe để chọn hình thức học online hoặc xin nghỉ học theo quy chế đào tạo.

Thi kết thúc học phần sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Thêm nhiều trường ĐH ở TP.HCM chốt lịch học trực tiếp  ảnh 1
Sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM trong một giờ học trực tiếp tại trường. ẢNH: PA

Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM cũng vừa có thông báo về kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Theo kế hoạch mới này, trường tổ chức giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 theo hình thức trực tiếp tại trường. Trong đó, sinh viên khóa 2019 đi học từ ngày 14-2, khóa 2020 và 2018 đi học kỳ hai từ 21-2, khóa 2021 sẽ đi học trực tiếp từ 28-2.

Trường lưu ý giảng viên, sinh viên đến trường nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Giảng viên chuẩn bị bài giảng, upload các học liệu lên hệ thống trực tuyến trước thời gian bắt đầu giảng dạy một tuần để sinh viên có thể tham khảo và chuẩn bị nội dung học tập.

Giảng viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu của lớp. Nếu trong lớp có sinh viên thuộc diện phải cách ly y tế không thể đến lớp học trực tiếp, giảng viên thực hiện giảng dạy trực tiếp tại lớp kết hợp sử dụng ứng học trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tham dự lớp học và kiểm tra (nếu có).

Tương tự, theo thông báo của Trường ĐH Mở TP.HCMTrường ĐH Công nghệ TP.HCM về việc tổ chức giảng dạy và học tập học kỳ hai năm học 2021-2022, sinh viên sẽ bắt đầu đi học trực tiếp từ ngày 12-4.

Còn tại Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), sinh viên khóa 2021 trở lại học tập trung tại trường dự kiến từ 7-2. Sinh viên năm thứ hai, thứ ba và thứ tư học lại từ ngày 14-2.

Trước đó, một số trường ĐH tại TP.HCM cũng đã công bố lịch học trực tiếp cho sinh viên sau Tết Nguyên đán. Như Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, sinh viên học tập trung tại trường bắt đầu từ ngày 14-2, tức ngay sau đợt nghỉ Tết.

Đối với học phần lý thuyết/tích hợp, giảng viên có thể chủ động sử dụng tối đa 20% (mở cho các lớp thuộc khóa 2020 trở về trước) hoặc 30% (mở cho các lớp thuộc khóa 2021) thời lượng học phần để dạy trực tuyến. Với học phần thực tập/thí nghiệm, trường tổ chức dạy 100% trực tiếp.

Còn tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, từ ngày 14-2, trường tiếp tục cho phép các lớp thực hành, thí nghiệm học tập trung tại trường. Riêng các lớp lý thuyết có thể kết hợp trực tuyến và trực tiếp.