Kết nối: Cán bộ không đòi hối lộ, chỉ tại dân đưa
Khoản 1 Điều 353 Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) quy định: “Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian đòi, nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào… của người đưa hối lộ thì bị phạt…”.

Kết nối: Cán bộ không đòi hối lộ, chỉ tại dân đưa - ảnh 1
 
Trước đây ta quy định người nào nhận tiền trực tiếp hoặc qua trung gian, nhận dưới bất kỳ hình thức nào là phạm tội tham nhũng. Nhưng bây giờ ghi thêm từ “đòi” là tiếp tay cho tham nhũng, cho hối lộ.

Tôi đã chứng kiến một bộ trưởng trả lời trên truyền hình là cán bộ của tôi không có đồng chí nào đòi tiền hối lộ cả, toàn dân tự đưa thôi.

Không ai chứng minh được chuyện “đòi” hối lộ cả. Bởi vì thực tế người ta gây khó khăn cho anh là đương nhiên anh phải đưa. Phải bỏ ngay, nếu không thì rất gay...

ĐBQH NGUYỄN BÁ THUYỀN (Lâm Đồng)

(Theo vneconomy.vn)

Những người tham nhũng, về hưu cũng phải tử hình

Kết nối: Cán bộ không đòi hối lộ, chỉ tại dân đưa - ảnh 2
 
Nói đấu tranh chống tham nhũng mạnh mẽ, cương quyết, nghiêm minh thì trong Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung một số tội về tham nhũng. Không chỉ tham nhũng trong lĩnh vực công mà cả trong lĩnh vực tư. Hiện nay cái rắc rối là công, tư đôi khi phức tạp lắm. Đối với tội tham ô, hối lộ là tội nghiêm trọng không áp dụng thời hiệu, “râu dài đến rốn” vẫn bị bắt, xử lý chứ không phải 5-10 năm như các tội khác.

Không bỏ tử hình đối với tội tham ô, hối lộ. Quan điểm của tôi, những người tham nhũng kể cả 75 tuổi trở lên vẫn bị tử hình, không loại trừ. Anh về hưu, phát hiện ra khối tài sản tham ô hàng trăm tỉ đồng thì phải tử hình chứ, đừng hy vọng những người tham nhũng khắc phục hậu quả mà người ta chỉ tìm cách tẩu tán tài sản.

ĐBQH ĐỖ VĂN ĐƯƠNG (TP.HCM)

(Theo infonet.vn)