ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Hà Nội, ĐH Kinh tế TP.HCM và ĐH Ngoại thương TP.HCM.

Mọi thông tin liên quan đến chương trình học bổng xin liên hệ: Viện Giáo dục quốc tế IIE Việt Nam, C9 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội; ĐT: (04) 7262524, Fax: (04) 7262523, hoặc website: http://www.iievn.org/SMBC.htm; email: iievietnam@iievn.org.

Q.VIỆT