Từ nay đến ngày 31-12-2021, ABBANK triển khai chương trình “Miễn phí chuyển tiền – Gắn liền yêu thương” nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển tiền quốc tế cho du học sinh và trợ cấp thân nhân. Theo đó, hạn mức chuyển tiền trong một năm được nâng lên 60.000 USD/người nhận cho du học sinh và 250.000 USD/người nhận cho nhu cầu trợ cấp thân nhân.

ABBANK miễn phí chuyển tiền cho du học sinh, trợ cấp thân nhân - ảnh 1ABBANK miễn phí chuyển tiền cho du học sinh và trợ cấp thân nhân

Ngoài ra, nhằm giảm áp lực nợ cho khách hàng bị khó khăn tài chính kéo dài do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng thời giúp khách hàng tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, ABBANK đã và đang liên tục áp dụng các chính sách cơ cấu lại các khoản vay cho nhiều nhóm khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch. Bên cạnh đó, ABBANK triển khai nhiều gói vay cho trung và ngắn hạn với lãi suất ưu đãi; giảm lãi vay và cơ cấu nợ cho các khách hàng cá nhân, SMEs và doanh nghiệp lớn.

Cụ thể, tính đến ngày 30-9-2021, đã có 26.565 khách hàng tại ABBANK, với tổng dư nợ lên đến 14.613 tỷ đồng được hỗ trợ giảm lãi suất cho vay, số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là hơn 53 tỷ đồng. ABBANK cũng giảm lãi suất ưu đãi các gói vay VND ngắn hạn xuống chỉ từ 5.9%/năm, với tổng hạn mức gói vay là 4.000 tỷ đồng và dự kiến tiếp tục nâng hạn mức cho vay trong năm 2021, nhằm giúp khách hàng có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh.