Từ ngày 18-2, Ngân hàng Á Châu (ACB) đã điều chỉnh giảm lãi suất chương trình “Cho vay kích cầu” xuống mức cực thấp (sau khi được hỗ trợ lãi suất) còn khoảng 1%/năm cho sản phẩm cho vay VNĐ bổ sung vốn lưu động phục vụ xuất khẩu.

Chương trình “Cho vay kích cầu” của ACB được triển khai với tổng giá trị 35.000 tỷ đồng dành cho các tổ chức, cá nhân vay vốn lưu động để sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu.

P.NGUYỄN