Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên cùng tên mà ACB tích cực thực hiện trong gần bốn năm qua. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường là trách nhiệm của doanh nghiệp trong thế giới hiện đại, được nhiều công ty, tập đoàn lớn trên thế giới và Việt Nam thực thi nhằm hướng đến phát triển bền vững.

ACB hành động bảo vệ tài nguyên môi trường - ảnh 1Các em nhỏ tham gia trò chơi tại ngày hội môi trường của ACB

Từ năm 2014, ACB đã thực hiện từng bước và không ngừng truyền thông để khuyến khích nhân viên, khách hàng ACB cùng nâng cao ý thức cũng như có hành động thực tế trong việc bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Hiện nay, những hành động như tiết kiệm giấy, dùng túi thân thiện với môi trường, dùng đồ sành sứ thay cho đồ nhựa, không tàn phá cảnh quang thiên nhiên… đã dần trở thành thói quen của nhân viên ACB trong công việc và cuộc sống hằng ngày. Ngoài ra, ACB còn cùng các doanh nghiệp khác chung tay với quỹ FFI bảo vệ các loài linh trưởng quý hiếm tại Việt Nam.