Đó là Kế hoạch tài chính trọn đời - Quyền lợi phổ thông 2013Kế hoạch tài chính trọn đời - Quyền lợi ưu việt 2013. Thông qua hai sản phẩm này, ACE Life mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm vượt trội về khả năng bảo vệ rủi ro cao với mức phí bảo hiểm rất khiêm tốn. Đây cũng là hai sản phẩm đầu tiên của ACE Life mà khách hàng được nhận quyền lợi bảo hiểm trong 10 năm tính từ sau lần chi trả đầu tiên. Với Quyền lợi phổ thông, khách hàng có thể hoạch định kế hoạch đóng phí một cách linh hoạt, phù hợp với khả năng tài chính của mình. Ngoài ra, Quyền lợi ưu việt còn giúp bạn nhận được quyền chuyển đổi sản phẩm để nhận mệnh giá sản phẩm cao hơn mà không cần qua thẩm định sức khỏe. Lợi ích này nhằm bảo vệ tối đa và đảm bảo việc chu toàn trách nhiệm của bạn với gia đình khi đang trong độ tuổi lao động hoặc trong thời gian nào đó phù hợp với kế hoạch tài chính cụ thể. Ngoài ra, một quyền lợi vượt trội hơn nữa là bạn có thể tham gia thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ sung. Chẳng hạn như bảo hiểm tử vong do tai nạn, bảo hiểm tử vong và tàn tật do tai nạn, bảo hiểm hỗ trợ nằm viện, bảo hiểm tử kỳ đến 65 tuổi và bảo hiểm hỗ trợ bệnh hiểm nghèo.

MINH TÚ