Bản Việt miễn phí 1 năm chuyển khoản chi hộ lương
(PLO)- Từ ngày 31-10, Ngân hàng Bản Việt (mã chứng khoán: BVB) ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng là doanh nghiệp khi đăng ký sử dụng dịch vụ chi hộ lương. 

Theo đó, Ngân hàng Bản Việt sẽ miễn phí một năm chuyển khoản trên Internet Banking và không giới hạn số lần chuyển khoản trong năm.

Bên cạnh đó, khách hàng sẽ được ưu đãi khác về phí như: Miễn phí mở tài khoản số đẹp, miễn phí chi lương trong hệ thống, miễn phí quản lý tài khoản, miễn phí duy trì số dư bình quân dưới mức tối thiểu, miễn phí sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng Bản Việt. Đối với doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn ngắn hạn được giảm thêm 0,2%/năm lãi suất, đồng thời cộng thêm 0,5%/năm lãi suất khi doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi tại Bản Việt.

Ngoài ra, Ngân hàng Bản Việt còn triển khai miễn hàng loạt phí dành riêng cho nhân viên của doanh nghiệp như: Miễn phí duy trì số dư tài khoản dưới mức tối thiểu năm đầu tiên, miễn phí SMS nhận thông báo biến động số dư từ tài khoản nhận lương năm đầu tiên, miễn  phí sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử năm đầu tiên, miễn phí rút tiền mặt tại ATM tất cả  ngân hàng, phí chuyển tiền trực tuyến trên Internet Banking của Ngân hàng Bản Việt đến hết ngày 31-12-2020. Đặc biệt giảm đến 1% lãi suất vay vốn chu kỳ cố định đầu tiên tối đa 12 tháng. 

QH