Alcatel-Lucent Enterprise vừa giới thiệu bộ chuyển mạch mới với khả năng phân tích nhằm giải quyết những thách thức của tính di động và sự bùng nổ của các ứng dụng mới được giới thiệu trong cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đó, sản phẩm OmniSwitch 6860 và hệ thống quản lý mạng OmniVista 2500 và một loạt các khả năng mạng bổ sung là một phần của phương thức tiếp cận Unified Access dành cho cả mạng có dây và không dây. Với công cụ mới này, bộ phận IT có thể cải thiện khả năng theo dõi ứng dụng, thiết lập các chính sách mạng và yêu cầu chấp hành chính sách này ngay khi truy cập vào hệ thống mạng nhằm tăng cường bảo mật và tối ưu hóa hiệu quả của các ứng dụng. “Số lượng doanh nghiệp kết nối với nhân viên thông qua dịch vụ điện toán đám mây và các thiết bị di động đang ngày càng gia tăng, điều quan trọng là bộ phận IT của các doanh nghiệp có thể vượt qua những trở ngại và vấn đề gây ra bởi sự thay đổi đáng kể này” - ông Anthony Cheng, Giám đốc khu vực Đông Dương, Alcatel-Lucent Enterprise, chia sẻ.

NM