ISME là giải pháp giúp hỗ trợ các nhà quản trị tự mình kiểm soát tình hình kinh doanh, tài chính và mọi hoạt động của doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi có kết nối Internet thông qua cổng BIS Portal. Cùng với sự kết hợp phần mềm quản lý kế toán tài chính chuyên nghiệp AccNet9, ISME cho phép truy xuất các báo cáo kết quả kinh doanh và tài chính một cách nhanh chóng theo yêu cầu riêng của mình. Ngoài ra, cổng BIO portal sẽ giúp nhà quản trị gắn kết nhân viên với nhau nhanh chóng, thuận tiện thông qua hệ thống chia sẻ thông tin và làm việc theo nhóm của Microsoft.

NHƯ THỦY