Đặc biệt là tư vấn và cung cấp giải pháp đào tạo cho các doanh nghiệp. Qua đó, sẽ đề ra các giải pháp tối ưu nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp. Chương trình thực hiện ở tất cả các trung tâm đào tạo của ILA tại TP.HCM. Chi tiết liên hệ email: corporate@ilavietnam.com; ĐT: (08) 38386788.

NG.MẪN