Năm nay, chương trình vẫn triển khai những lớp dạy nghề đến khoảng 1.000 chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 30 tỉnh, thành trên cả nước. Ngoài ra, website www.vedeptunhien.com.vn còn được thiết kế nhằm tư vấn, chia sẻ những vấn đề liên quan đến sức khỏe, làm đẹp. Được biết trong năm 2012, ENAT - Chị Tôi đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú như triển lãm ảnh về phụ nữ Việt Nam, mở lớp đào tạo nghề… Đặc biệt, đến cuối năm 2012, chương trình đã thu thập được 5.000 chữ ký ủng hộ chương trình kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng; thu hút khoảng 20.000 lượt người tham dự các hoạt động tại địa phương…

NGỌC CHÂU