Chương trình 'Sơn hạnh phúc - Vẽ yêu thương' - ảnh 1Đại diện Sơn TOA Việt Nam trao tặng nhà tình thương.

Đây là năm thứ ba sơn TOA thực hiện chương trình này và trong ba năm qua (2015, 2016 và 2017), sơn TOA đã hỗ trợ cho hơn 63 trường mầm non, 39 trường học, 7 bệnh viện và 22 trung tâm nuôi dưỡng trên 63 tỉnh, thành tại Việt Nam.

Cụ thể năm 2015, chương trình “Sơn hạnh phúc - Vẽ yêu thương” của TOA Việt Nam đã tài trợ với tổng giá trị (hiện vật, hiện kim) tương đương 3,7 tỉ đồng cho hơn 28.300 trẻ em. Năm 2016, tài trợ với tổng giá trị hơn 3,9 tỉ đồng cho hơn 22.000 trẻ em. Tính đến tháng 7-2017, hơn 3,8 tỉ đồng giá trị sơn và hơn 200 triệu đồng tiền mặt đã được sử dụng cho các chuỗi hoạt động thuộc chương trình, tổng số lượng trẻ em được hưởng lợi dự kiến là 31.000 em. Trong đó, sơn TOA đã cung cấp sơn để sơn quét lại các trường và căn nhà đã cũ và xây dựng các căn nhà tình thương ở Bình PhướcTP.HCM