Ngoài bài kiểm tra Anh văn, các ứng viên tham gia trò chuyện cùng các chuyên gia quản lý dự án kiểm thử phần mềm, tìm hiểu tổng quan về công việc kiểm thử phần mềm. Qua đó giúp các bạn trẻ lựa chọn, phát triển công việc theo đam mê và định hướng nghề nghiệp của mình. Những ứng viên xuất sắc sẽ được tham gia khóa đào tạo miễn phí về kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp trong thời gian bốn tuần do các chuyên gia kỹ sư của LogiGear giảng dạy. Đặc biệt, những ứng viên có thành tích xuất sắc sau khóa đào tạo sẽ được tuyển dụng ngay, có cơ hội phát triển nghề nghiệp và trở thành kỹ sư kiểm thử chuyên nghiệp tại LogiGear. Để tham gia STT Day, các ứng viên nộp hồ sơ bằng tiếng Anh theo địa chỉ email: recruitment@logigear.com hoặc đăng ký trực tuyến tại website http://logigear.vn/apply-online-form.html.

NGỌC CHÂU