Tại đại hội, VCBF đã cập nhật triển vọng thị trường, chiến lược đầu tư, cũng như kết quả hoạt động của các quỹ mở của VCBF. Theo đó, lợi nhuận của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đạt trung bình 13,92%/năm kể từ khi thành lập (24-12-2013) và tính đến 31-3-2019. Trong khi đó, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF cũng đạt lợi nhuận trung bình 14,61%/năm kể từ khi thành lập (22-8-2014) và tính đến 31-3-2019.

Đại hội nhà đầu tư thường niên các quỹ mở VCBF - ảnh 1Các nhà đầu tư tham gia đại hội để tìm kiếm cơ hội đầu tư với VCBF.

Hết quý I-2019, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đạt lợi nhuận 4,82% và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF đạt 5,56%. Hai quỹ mở này đang quản lý tổng tài sản hơn 818 tỷ đồng của gần 3.500 nhà đầu tư (tính đến ngày 31-3-2019).

Tại đại hội, TS. Vũ Quang Đông, Tổng Giám Đốc VCBF phát biểu: “Đối với các quỹ mở của VCBF, chúng tôi đã tận dụng cơ hội trong năm 2018 để mua các cổ phiếu ở mức định giá hấp dẫn. Với sức mạnh nội tại và sự vững vàng của nền kinh tế Việt Nam, chúng tôi tin rằng các quỹ mở của VCBF có tiềm năng tăng trưởng cao khi thị trường lấy lại đà tăng trưởng và luôn có thể đem lại tăng trưởng tài sản trong dài hạn cho các nhà đầu tư của chúng tôi”.