Kết quả này do độc giả Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn nhằm ghi nhận công ty trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ BHNT chất lượng và chuyên nghiệp. Chỉ sau bảy năm có mặt tại Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam giữ vững vị thế là một trong bốn công ty hàng đầu trong ngành BHNT.

Công ty TNHH Amway Việt Nam (Amway) cũng vinh dự đón nhận giải thưởng Rồng Vàng 2013 với danh hiệu Thương hiệu đáng tin cậy. Ông How Kam Chiong, Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, chia sẻ: “Những nỗ lực của Amway trong việc xanh hóa quy trình sản xuất và quản lý con người đã được ghi nhận bằng sự tin tưởng của người tiêu dùng thông qua danh hiệu Thương hiệu đáng tin cậy của giải thưởng Rồng Vàng trong hai năm liền. Bên cạnh đó, đây còn là minh chứng cho cam kết đầu tư lâu dài và song hành cùng sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước”.

Ngân hàng Quốc tế (VIB) đã đón nhận danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam 2013. Giải thưởng dựa trên chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tính bền vững qua tốc độ tăng trưởng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, hoạt động lành mạnh cùng nhiều tiêu chí khác. Đây là lần thứ bảy VIB nhận danh hiệu này. Ngân hàng này được đánh giá là tổ chức tài chính an toàn với hệ số an toàn vốn (CAR) 19,6%, thuộc nhóm cao trong hệ thống. 

MINH TÚ - NS