Đảm bảo công tác bảo vệ môi trường để ổn định sản xuất
(PLO)- Thời gian qua, công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân luôn thực kiểm soát tốt công tác môi trường, đảm bảo chất lượng không khí trong sản xuất điện của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Đảm bảo công tác bảo vệ môi trường để ổn định sản xuất - ảnh 1Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân. Ảnh: CTV.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 do Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 quản lý vận hành có tổng công suất 1.244MW  bao gồm 2 tổ máy nhiệt điện than, sản lượng điện trung bình hàng năm đạt khoảng 7,2 tỷ kWh, lũy kế từ khi lắp đặt đến nay sản lượng đã phát lên lưới điện quốc gia là 31,5 tỷ kWh. Trong các tháng mùa khô, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển của nền kinh tế đất nước và sinh hoạt của nhân dân. công tác bảo vệ môi trường luôn được kiểm soát đảm bảo trong mọi trường; đây là hai công việc song hành và cũng là hai nhiệm vụ quan trọng số 1 của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Trước tình hình một số khu vực ở TP.HCM, Hà Nội… có nhiều sương mù, chất lượng không khí không tốt nhưng ở khu vực Vĩnh Tân tình hình môi trường, không khí xung quanh khá ổn định, chất lượng khí thải của nhà máy vẫn đảm bảo. Kết quả theo dõi, đánh giá các thông số quan trắc môi trường, đo hàm lượng các chất khí trong khói thải của Nhà máy trong tháng 9-2019 và các ngày đầu tháng 10-2019 đến nay cho thấy hàm lượng SOx, NOx, bụi… luôn nằm trong giới hạn cho phép theo các quy chuẩn môi trường hiện hành.

THÁI NGUYÊN