Nhà máy sản xuất và dịch vụ sửa chữa container sẽ đặt tại KCN Nhơn Hội, Bình Định, nằm trên diện tích 10.000 m2.

Dự án sẽ tập trung sản xuất các loại container với công suất dự kiến 2.500 teu/năm; dịch vụ sửa chữa, cho thuê, mua bán container với công suất khoảng 2.300 teu/năm. Dự kiến đến tháng 3-2009 nhà máy sẽ đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

NTT