Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong công văn chỉ đạo của EVNNPC đến các đơn vị trực thuộc để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, cung cấp điện ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá vui chơi giải trí của nhân dân các tỉnh, TP phía Bắc dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

EVNNPC đã yêu cầu các đơn vị lập và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng điện; Đặc biệt, bố trí phương thức vận hành lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố.

Cùng với đó, EVNNPC yêu cầu các đơn vị không thực hiện trên lưới điện làm gián đoạn cấp điện cho khách hàng trong các ngày từ 00h00 ngày 1-9 đến 24h00 ngày 2-9, trừ trường hợp xử lý sự cố. Bố trí máy phát điện diesel dự phòng, nhằm đảm bảo điện tại các trọng điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá. Bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.