Đây là trạm không người trực đầu tiên do Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) quản lý vận hành. Trước mắt, để đảm bảo độ tin cậy làm việc của thiết bị, PTC2 vẫn tiếp tục bố trí người trực để theo dõi, trạm sẽ không có người trực khi các thiết bị được đánh giá làm việc đảm bảo tin cậy, an toàn và hệ thống quy trình liên quan hoàn thiện. Dự án có tổng mức đầu tư 395 tỉ đồng.

Việc đóng điện đưa vào vận hành trạm biến áp 220 kV Sơn Hà sẽ tiếp nhận và truyền tải công suất từ các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ ở khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (ĐăkĐrinh, ĐăkRe...) lên hệ thống điện Quốc gia; tăng khả năng đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu phụ tải phát triển khu vực tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương lân cận.