Theo đó, Dự án "Lắp máy biến áp 500/220 kV tại Trạm 500 kV Pleiku 2 và đấu nối 220 kV" có tổng mức đầu tư gần 584 tỉ đồng do EVNNPT làm chủ đầu tư.

Dự án được đầu tư xây dựng nhằm đấu nối, tiếp nhận công suất từ các nhà máy thủy điện Xekaman 1, Xekaman San-xay, Xekong 3 thượng và Xekong 3 hạ phía Lào về Việt Nam thông qua đường dây 220 kV Xekaman 1 - Pleiku 2 nhằm cung cấp điện cho khu vực miền Trung Tây nguyên và khu vực các tỉnh phía Nam; liên kết lưới điện góp phần đảm bảo phát triển năng lượng bền vững trong điều kiện hội nhập quốc tế, hợp tác và liên kết khu vực; giảm tổn thất điện năng và tạo điều kiện để khai thác, vận hành tối ưu hệ thống điện.