Kết quả này dựa trên đánh giá của độc giả từ cuộc khảo sát thường niên lần thứ 9 về hoạt động vận tải hàng hóa. Mục tiêu nhằm đánh giá các hãng vận chuyển hàng hóa và các sân bay qua những tiêu chí cụ thể để tìm ra những hãng xuất sắc. Các đại lý cũng đánh giá về dịch vụ khách hàng, hiệu suất, giá trị của đồng tiền và công nghệ thông tin. Được biết Emirates SkyCargo nhận giải thưởng với thể loại Hãng hàng không vận chuyển trên 800.000 tấn.

MINH TÚ