Đây là chương trình hành động nằm trong kế hoạch của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về việc sáp nhập các Điện lực huyện có quy mô nhỏ và vừa với các Điện lực khác gần kề nhằm tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp.

EVNNPC: Thi tuyển giám đốc điện lực sau sáp nhập - ảnh 1Tập huấn kỹ năng trước kỳ thi tuyển

Theo đó, việc sắp xếp này nhằm giảm bớt đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả, tăng năng suất lao động, sản xuất kinh doanh điện. Trong năm 2019, Công ty Điện lực Sơn La thực hiện sáp nhập 6 Điện lực, gồm: Điện lực Yên Châu sáp nhập vào Điện lực Mai Sơn (tên gọi sau sáp nhập là Điện lực Mai Sơn), Điện lực Quỳnh Nhai sáp nhập với Điện lực Thuận Châu (tên gọi sau sáp nhập là Điện lực Thuận Châu), Điện lực Sốp Cộp sáp nhập với Điện lực Sông Mã (tên gọi sau sáp nhập là Điện lực Sông Mã). Thời gian sáp nhập kể từ ngày 1-7-2019.

Điện lực sau khi sáp nhập gồm có 1 giám đốc, 2 phó giám đốc. Bộ máy giúp việc gồm 3 phòng chuyên môn: Phòng Tổng hợp (kiêm chức năng tài chính, kế toán), Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật-An toàn và Phòng Kinh doanh (Tổ giao dịch khách hàng và Tổ bán lẻ điện).