Theo đó, Fitch Ratings - một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm nổi tiếng nhất trên thế giới đã đưa ra xếp hạng tín nhiệm đối với EVNNPT. Cụ thể, EVNNPT đạt tín nhiệm phát hành nợ ngoại tệ dài hạn (IDR) ở mức ‘BB’ với ‘Triển vọng Ổn định’ và xếp hạng tín nhiệm đối với nợ không đảm bảo có ưu tiên trả trước (Senior Unsecured Debt) ở mức ‘BB’. Mức xếp hạng này tương ứng với xếp hạng quốc gia của Việt Nam và xếp hạng của công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).   Mức xếp hạng BB+ khẳng định năng lực tài chính vững mạnh của EVNNPT.

Ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch EVNNPT cho biết, EVNNPT có được mức xếp hạng tín nhiệm độc lập cao một phần nhờ vào việc áp dụng nhất quán khung pháp lý cải cách ngành điện bao gồm những thay đổi kịp thời để mức giá phản ánh được những thay đổi về chi phí. Bên cạnh đó, EVNNPT cũng có mối liên kết mạnh mẽ với Công ty mẹ là EVN. Ngoài ra, EVNNPT còn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ chặt chẽ từ phía Chính phủ.