Nhằm phát triển thêm nhiều sản phẩm-dịch vụ, quản lý nội bộ chặt chẽ và liên kết hệ thống của ngân hàng lại với nhau, tạo cơ sở cho việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và quản lý rủi ro dịch vụ chặt chẽ, hiệu quả hơn, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã triển khai giải pháp phần mềm Infosys Finacle Core Banking để thay thế hệ thống Core Banking đang sử dụng hiện nay.

Theo đó, Eximbank sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) từ ngày 1 đến 3-9. Trong thời gian triển khai nâng cấp hệ thống này, một số dịch vụ mà khách hàng sử dụng có thể bị ảnh hưởng, cụ thể như sau:

-   Từ ngày 1 đến 3-9: Chi nhánh/Phòng giao dịch của Eximbank nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và hoạt động trở lại bình thường vào ngày 4-9.

-  Ngày 1 và 2-9: Hệ thống Internet Banking, Mobile Banking, ATM/POS… và một số giao dịch trực tuyến có thể bị hạn chế từ 5 giờ  đến 7 giờ ngày 1-9từ 15 giờ đến 20 giờ ngày 2-9 (thời gian dự kiến có thể ngắn hoặc dài hơn tùy theo tình hình thực tế).

Sau thời gian trên, các hoạt động giao dịch trở lại bình thường.

Thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7: (84) 1800 1199 hoặc các điểm giao dịch của Eximbank gần nhất để được hỗ trợ.