Công ty FrieslandCampina Việt Nam (sữa Cô Gái Hà Lan) vừa phát động năm “An toàn lao động” 2013 tại nhà máy ở Bình Dương với sự tham dự của hơn 500 công nhân.

Đây là một trong những hoạt động mở đầu cho năm An toàn lao động nhằm nâng cao kiến thức và ý thức về an toàn lao động cho tất cả công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất. Theo đó, các hoạt động liên quan đến chủ đề An toàn lao động sẽ được triển khai thường xuyên hằng tuần, hằng tháng đến cho công nhân như tập huấn về an toàn, kiểm tra về an toàn, báo cáo các trường hợp mất an toàn, cải tiến rủi ro kỹ thuật… Dự kiến ngày 22-5 tới, FrieslandCampina Việt Nam sẽ tổ chức phát động năm “An toàn lao động” tại nhà máy ở Hà Nam.

NSĐT