GenPay, cách thanh toán phí bảo hiểm bằng công nghệ số
(PLO)-Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam (Generali Việt Nam) vừa ra mắt ứng dụng GenPay, một phương thức thanh toán phí bảo hiểm tiền mặt ứng dụng công nghệ số.

Hiện nay, việc thanh toán phí bảo hiểm bằng tiền mặt thông qua tư vấn viên chiếm một tỉ lệ lớn trong ngành bảo hiểm nhân thọ. Sau khi đóng tiền, khách hàng sẽ nhận phiếu thu bằng giấy cho mỗi giao dịch. Phiếu thu giấy có hạn chế nhất định như thời gian sử dụng có hạn, rủi ro thất lạc cao, dễ hư hỏng…

GenPay, cách thanh toán phí bảo hiểm bằng công nghệ số - ảnh 1Phương thức thanh toán phí bảo hiểm thông qua ứng dụng số

Với GenPay, sẽ mang đến sự an toàn, minh bạch và thuận tiện khi khách hàng thanh toán phí bảo hiểm bằng tiền mặt. GenPay sẽ cung cấp phiếu thu điện tử cho khách hàng ngay khi hoàn tất việc thanh toán phí bảo hiểm bằng tiền mặt qua tư vấn viên. Đồng thời, công ty sẽ gửi cho khách hàng một tin nhắn chứa mã xác thực OTP (One Time Password - mật mã xác nhận sử dụng 1 lần) kèm đường dẫn đến “Trang xác nhận thông tin GenPay” để nhập mã xác thực OTP và đồng ý nhận phiếu thu điện tử. 

Quá trình tạo lập phiếu thu điện tử chỉ hoàn thành khi có sự xác nhận của khách hàng. Đồng thời, phiếu thu điện tử cũng sẽ được gửi qua email nếu khách hàng có đăng ký email. Mọi thao tác cho phiếu thu điện tử này chỉ mất 1-2 phút. 

NG.MẪN