Giáo dục dinh dưỡng, phát triển thể lực cho trẻ em
(PLO)- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Công ty FrieslandCampina Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án truyền thông “Giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể lực cho trẻ em Việt Nam” trong ba năm.

Dự án sẽ tập trung vào các hoạt động khảo sát thực trạng sức khoẻ và dinh dưỡng của trẻ em; tập huấn phổ biến kiến thức, hướng dẫn về chăm sóc sức khoẻ; cấp phát sữa dinh dưỡng… Năm 2017, dự án sẽ tiến hành khảo sát đánh giá tình trạng sức khoẻ và dinh dưỡng của 50.000 trẻ em từ 3 đến 11 tuổi ở 100 trường học thuộc các tỉnh, TP ở miền Bắc cùng nhiều sự kiện khác.

Tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tin rằng dự án này sẽ trợ giúp thiết thực, hiệu quả cho trẻ em, góp phần thực hiện các mục tiêu quan trọng của Đề án phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam cùng Chương trình sữa học đường cho học sinh mẫu giáo và tiểu học do Chính phủ đề ra. 

MT