Người dùng GoBear Việt Nam có thể nhanh chóng so sánh sản phẩm vay thế chấp cho mục đích mua nhà, tiêu dùng cá nhân và mua xe từ các ngân hàng tại Việt Nam. Việc tiến hành so sánh ba sản phẩm vay nói trên chỉ cần ba bước đơn giản:

·        Bước 1: Truy cập www.gobear.com/vn;

·       Bước 2: Bấm vào “vay” và bấm “vay mua nhà”, “vay tiêu dùng thế chấp”, hoặc “vay mua xe”;

·        Bước 3: So sánh và bấm “đăng ký ngay” để đăng ký vay sản phẩm phù hợp.

 Ông Bảo Nguyễn, Giám đốc điều hành GoBear Việt Nam, chia sẻ: “Ngoài ba sản phẩm nói trên, sắp tới GoBear Việt Nam sẽ có thêm các sản phẩm tài chính mới trên nền tảng so sánh để người dùng có thể tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu cá nhân một cách thuận tiện. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục giới thiệu sản phẩm so sánh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam”. Những sản phẩm vừa ra mắt nằm trong kế hoạch của GoBear Việt Nam nhằm đa dạng hóa dịch vụ và mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho người dùng.