Trung tâm Giao dịch bất động sản (BĐS) Hà Nội thuộc Sở Tài nguyên-Môi trường và Nhà đất Hà Nội vừa khai trương sàn giao dịch BĐS điện tử: www.hrect.org.vn.

Trước mắt, sàn giao dịch điện tử sẽ cung cấp cho khách hàng đầy đủ thông tin về các dự án, BĐS do khách hàng đăng ký thông qua bảng điện tử. Với BĐS ở dự án, sàn sẽ đưa những thông tin từ dự án sơ cấp (những dự án mới được phê duyệt và bàn giao mốc giới) đến dự án thứ cấp (dự án đã triển khai với các tiểu dự án)... Trung tâm cũng lắp đặt hệ thống Internet không dây (wifi) nên khách hàng có thể truy cập bằng máy tính của chính mình.

HOÀNG VÂN