Doanh nghiệp vốn nước ngoài vay, không cần tài sản đảm bảo.

 

Ngày 28-5, HDBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phát hành 1.400 tỉ đồng trái phiếu huy động vốn năm 2014. Theo đó, ngân hàng này được phát hành trái phiếu riêng lẻ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với các kỳ hạn ba và năm năm. Lãi suất trái phiếu cố định trong năm đầu tiên và thả nổi các năm sau. Mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này nhằm bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn để cơ cấu nguồn vốn và tài trợ cho khách hàng. HDBank dự kiến chào bán cho khách hàng đóng sổ trong tháng 6.

Từ nay đến 30-9, HDBank dành nguồn vốn ưu đãi cho vay trung hạn không cần tài sản đảm bảo đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp hoặc doanh nghiệp FDI đáp ứng đầy đủ các điều kiện của HDBank. Nguồn vốn vay dùng để sửa chữa, xây dựng mới nhà xưởng, máy móc, thiết bị, mua nguyên vật liệu… với mức vay 70% chi phí theo phương án khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng hạn mức của chương trình là 500 tỉ đồng. Thời hạn vay tối đa không quá 18 tháng theo khế ước nhận nợ; ân hạn 3-6 tháng cho VND hoặc USD. Đặc biệt lãi suất ưu đãi hấp dẫn trong sáu tháng đầu tiên là 12%/năm đối với loại tiền vay VND và 5% đối với loại tiền vay USD. Các tháng tiếp theo, lãi suất áp dụng theo quy định hiện hành.

YT