Qua chương trình này, SC đặt mục tiêu giải ngân danh mục đầu tư trị giá 150 triệu USD cho các khoản vay của các định chế tài chính vi mô. Đồng thời, ADB cũng chia sẻ rủi ro thông qua chương trình tham gia và bảo lãnh rủi ro cho danh mục đầu tư này lên tới 75 triệu USD. Thông tin cho biết tính đến tháng 12-2012, SC đã giải ngân 970 triệu USD tới 73 đối tác ở 17 quốc gia, tác động tới đời sống của 6,4 triệu người, đa số là phụ nữ.

NGỌC CHÂU