Hội thảo giới thiệu các thủ tục làm hồ sơ xét duyệt học bổng, cuộc sống của sinh viên nước ngoài tại Pháp, các chính sách đối với sinh viên khi theo học tại Pháp...

Ngoài ra, các chương trình học tập, các loại hình đào tạo cũng như các chương trình học bổng cũng được giới thiệu cụ thể. Tin vui cho những người quan tâm đến việc học tập tiếng Pháp là vào ngày 9-1-2010, Campus France sẽ khai trương văn phòng tại Đà Nẵng. Từ đây, việc lấy chứng chỉ, cập nhật các thông tin giáo dục Pháp, hoàn tất các thủ tục, tiếp cận các chương trình học bổng... đối với sinh viên ĐH Đà Nẵng nói riêng và những người quan tâm du học Pháp nói chung sẽ được rút gọn và nhanh chóng hơn.

TRỊNH LÊ