Từ năm 2003 đến nay, Trường Trung học Auckland International College tại New Zealand luôn dành tặng 10 học bổng cho những học sinh xuất sắc của Việt Nam sang New Zealand theo học chương trình tú tài quốc tế IB. Đây là chương trình học bổng tài năng dành cho các nước đang phát triển. Năm 2013, số học bổng này được tăng lên 20 học bổng cho Việt Nam và kéo dài suốt chương trình.

Để được chấp nhận, học sinh phải vượt qua hai kỳ thi toán và Anh ngữ, hoàn tất bài luận văn về lý do được trao tặng học bổng và các thủ tục xin học bổng. Bài luận văn trình bày ước mơ học tập tương lai và kết quả kỳ thi kiểm tra môn toán và Anh văn được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 14-4 tại địa chỉ nói trên.

Đơn xin học bổng, phụ huynh và các em có thể nhận tại buổi hội thảo hoặc liên hệ Văn phòng Tư vấn giáo dục New Zealand ENC qua email: enzc@hcm.vnn.vn; website: www.dinuocngoai.com. Sau khi hoàn tất chương trình IB, học sinh tốt nghiệp sẽ chọn lựa các trường đại học của thế giới để tiếp tục chương trình đại học. Được biết đã có hơn 80 học sinh Việt Nam được chọn lựa vào học chương trình ưu tú này và 90% học sinh được nhận học bổng tiếp tục vào học các trường đại học danh giá ở nhiều quốc gia khác.

MINH TÚ