Công ty Nestlé Việt Nam khánh thành nhà máy mới đặt tại KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai. Nhà máy mới trang bị công nghệ sản xuất cà phê hiện đại, đáp ứng khẩu vị và nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng cũng như xuất khẩu.

Đây là một phần trong dự án Nescafé Plan toàn cầu được triển khai tại Việt Nam gồm tập hợp các cam kết của Nestlé với các hoạt động canh tác, sản xuất và tiêu thụ cà phê. Năm nay, công ty đặt mục tiêu phân phối 2 triệu giống cây cà phê kháng bệnh năng suất cao. Đồng thời, công ty đã ký kết với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên thực hiện chương trình tái canh cây cà phê; tham gia vào dự án hợp tác công tư nhằm nâng cao tính hiệu quả của cây cà phê thông qua việc áp dụng những kinh nghiệm canh tác hiệu quả. Mục tiêu của dự án là đưa Việt Nam trở thành địa chỉ tham chiếu cho cà phê Robusta thế giới.

MINH TÚ