Khoảng 600 người thiệt mạng do tai nạn lao động mỗi năm
Hằng năm, khoảng 600 người thiệt mạng do tai nạn lao động ở Việt Nam. Tuy nhiên, với sự phát triển kinh tế nhanh chóng và những quy định cải cách gần đây đã góp phần nâng cao những tiêu chuẩn an toàn.

Đây là thông tin từ báo cáo thông số an toàn, một nghiên cứu mở rộng toàn cầu được thực hiện bởi Underwriters Laboratories (UL) - một công ty khoa học an toàn toàn cầu nghiên cứu tình trạng an toàn trên 187 quốc gia.

Khoảng 600 người thiệt mạng do tai nạn lao động mỗi năm - ảnh 1
Sự kiện UL Safety Day - Ngày hội an toàn đưa ra những thông tin về tiêu chuẩn an toàn của Việt Nam.

Thông số an toàn của Việt Nam hiện xếp thứ 6/10 nền kinh tế Đông Nam Á (với chỉ số 62/100 điểm). Các chỉ số an toàn quốc gia được đánh giá dựa trên ba yếu tố là thể chế, khuôn khổ pháp lý an toàn và kết quả an toàn (các thương tích không chủ ý).

Tai nạn giao thông, té ngã, chết đuối là ba loại thương tích không chủ ý tiếp tục là thách thức chính với Việt Nam. Để khắc phục, Việt Nam cần tích cực phối hợp các khuyến nghị trong kế hoạch toàn cầu “Thập niên hành động vì an toàn đường bộ” của Liên Hiệp Quốc, cải thiện các tiêu chuẩn về chiến lược phòng, chống thương tích ở trẻ em…

NM