Mặc dù giá nguyên liệu sữa gần đây tăng mạnh và tỉ giá USD lên cao từ 16.800 đồng/USD (đầu năm) đến nay đã hơn 18.500 đồng/USD nhưng Công ty TNHH Tiên Tiến, nhà phân phối chính thức sữa Mead Johnson ở Việt Nam, khẳng định không tăng giá bán trong cả năm 2009 đối với các sản phẩm sữa Enfa A+.

NM