(MB Land, do Anh hùng lao động Phạm Tuân - Chủ tịch HĐQT làm đại diện). Dự án có diện tích khoảng 30 ha, vốn đầu tư 900 tỷ đồng, thực hiện từ nay đến 2015, thời hạn sử dụng 50 năm.

CÔNG TUM